Prava, obveze i odgovornost u radnim odnosima
Ugovor o radu
Radno vrijeme
Odmori i dopusti
Zaštita radnika i zaštita na radu
Plaće
Naknada štete
Nadzor i kazne

  • Format priručnika: A4,
    Registrator, 350 stranica
  • Cijena 699,00- Kn
  • Redovita aktualizacija (4x godišnje)
  • Besplatan CD-ROM kao poklon
  • Besplatna usluga savjetovanja
    za sve naše korisnike


Sadržaj

Prava, obveze i odgovornost u radnim odnosima

Prava i obveze poslodavca prije nastanka radnog odnosa
Načini odabira prikladnih zaposlenika, preporuke za vođenje razgovora sa potencijalnim zaposlenicima, pridržavanje osnovnih prava nediskriminacije kod izbora zaposlenika, .
Prava i obveze poslodavca kod nastanka radnog odnosa
Prikaz obveza poslodavca kod nastanka radnog odnosa, njihovo punjenje, upozorenja na moguće rizike prilikom neispunjavanja obveza /prijava zaposlenika, informiranje zaposlenika, ulazak zaposlenika u radni odnos, ./.
Prava i obveze poslodavca prilikom trajanja radnog odnosa
Zaštita prava i izvršenje obveza poslodavca za vrijeme trajanja radnog odnosa, preporuke za izbjegavanje sporova i njihovo rješavanje, motivacija zaposlenika, zabrana utakmice, .
Primjer pravilnika o radu
Primjer odobrenja za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
Ugovor o zabrani utakmice
Izjava o odustanku ugovorne zabrane utakmice
Prava i obveze poslodavca kod završetka radnog odnosa
Načini, posljedice i mogući rizici kod završetka radnog odnosa, odjava zaposlenika


Ugovor o radu

Sklapanje ugovora o radu
Upozorenja, što bi sve trebao sadržavati ugovor o radu, posljedice pojedinih odredaba, kako se zaštiti u problematičnoj situaciji,.
Primjer ugovora o radu na neodređeno vrijeme
Primjer ugovora o radu na određeno vrijeme
Primjer potvrde o sklopljenom ugovoru o radu
Primjer menadžerskog ugovora
Promjena ugovora o radu
Mogućnosti i preporuke kod promjene ugovora o radu,.
Prestanak ugovora o radu
Kako bez problema završiti radni odnos sa zaposlenikom, kako izbjeći eventualne rizike i preporuke za zaštitu prava poslodavca, .
Primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu
Primjer redovitog otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika
Primjer redovitog otkaza radnika
Primjer izvanrednog otkaza poslodavca
Primjer izvanrednog otkaza radnika
Primjer otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora
Primjer upozorenja radnika na obvezu iz radnog odnosa i mogućnost otkaza
Primjer poziva poslodavca radniku, da iznese obranu


Radno vrijeme

Savjeti, kako ispravno organizirati radno vrijeme, rješavanje specifičnih situacija u praksi, .
Redovan rad
Nepuno radno vrijeme
Skraćeno radno vrijeme
Prekovremeni rad
Primjer naputka o prekovremenom radu
Mogućnost preraspodjele
Raspored radnoga vremena
Noćni rad

Odmori i dopusti

Rješavanje problematičnih situacija za vrijeme stanke i godišnjih odmora u praksi, praktični savjeti za poslodavce, upozorenja na obveze poslodavca, .
Stanka
Dnevni odmor
Tjedni odmor
Godišnji odmor
Naputak o omogućavanju godišnjeg odmora za oporavak
Primjer obavijesti o rasporedu i trajanju godišnjeg odmora
Primjer zahtjeva zaposlenika za godišnji odmor
Dopusti
Primjer obavijesti o korištenju prava
Primjer zahtjeva za početak rada prije isteka obveznog
Blagdani i neradni dani
Prekršajne odredbe

Zaštita radnika i zaštita na radu

Upozorenja na prava zaposlenika, koje je poslodavac obvezan osiguravati prema zakonu o radu i prema zakonu o sigurnosti rada, eventualno drugih povezanih propisa, preporuke za poslodavce kako izbjeći problematične situacije, .
Mobing
Zaštita života i zdravlja radnika
Zaštita privatnosti radnika
Zaštita dostojanstva radnika
Zaštita majčinstva
Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad
Sudska zaštita
Obveze poslodavca prema zakonu o sigurnosti rada

Plaće

Mogućnosti poslodavca kod određivanja plaće zaposlenika, motivacijsko vrednovanje zaposlenika, obveze poslodavca kod plaćanja plaća, .
Osnovna plaća
Primjer obračun plaće koji poslodavac uručuje zaposlenici pri isplati plaće
Dodaci u plaći
Naknada troškova prijevoza
Terenski dodatak
Naknada za odvojeni život od obitelji
Otpremnine za otkaz ugovora o radu
Primjer obračuna otpremnine za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Primjer potvrde o otpremnini koja nije isplaćena
Naknada plaće
Primjer potvrde o plaći i naknadi plaće koja nije isplaćena
Ostvarivanje prava na plaću

Naknada štete

Mnogo primjera iz prakse, preporuke za poslodavce, kako osigurati pravo za naknadu štete, .
Odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu
Regresna odgovornost radnika
Smanjenje ili oslobođenje radnika od dužnosti naknade štete
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

Nadzor i kazne

Preporuke, što sve mora poslodavac osigurati, kako bi bez problema savladao kontrolu od strane inspekcije, prava i obveze inspekcije, upozorenja na obveze poslodavca prema zakonu o radu i zakona o zaštiti i sankcije za njihovo neispunjavanje, .
Inspekcijski nadzor području radnih odnosa
Prekršaji poslodavca i kazne

Naručite ovdje >>>


VERLAG DASHÖFER, za izdavačku djelatnost, d.o.o.
Trnjanska cesta 45/1, 10000 Zagreb, tel.: 01/46-55-107. fax: 01/46-55-108
info@dashofer.hr, www.dashofer.hr